Youtube - FantasmagoriumGAMES
Facebook - fantasmagoria
понеделник
вторник
сряда
четвъртък
петък
събота
неделя
1 Октомври
2 Октомври
3 Октомври
4 Октомври
5 Октомври
6 Октомври
7 Октомври
8 Октомври
9 Октомври
16:00 - 18:00 Aleferia 2014 autumn edition 8
9 Октомври
16:00 - 18:00
ALEFERIA - Board Game Weekend 2014  -  Autumn Edition
цена - 5.00лв
Минимален брой участници - 30
до момента записани 8
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
18:00 - 00:00 Aleferia 2014 autumn edition 0
9 Октомври
18:00 - 00:00
ALEFERIA - Board Game Weekend 2014  -  Autumn Edition
цена - 5.00лв
Минимален брой участници - 30
до момента записани 0
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
10 Октомври
10:00 - 14:00 Aleferia 2014 autumn edition 10
10 Октомври
10:00 - 14:00
ALEFERIA - Board Game Weekend 2014  -  Autumn Edition
цена - 5.00лв
Минимален брой участници - 30
до момента записани 10
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
14:00 - 18:00 Aleferia 2014 autumn edition 6
10 Октомври
14:00 - 18:00
ALEFERIA - Board Game Weekend 2014  -  Autumn Edition
цена - 5.00лв
Минимален брой участници - 30
до момента записани 6
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
18:00 - 00:00 Aleferia 2014 autumn edition 38
10 Октомври
18:00 - 00:00
ALEFERIA - Board Game Weekend 2014  -  Autumn Edition
цена - 5.00лв
Минимален брой участници - 30
до момента записани 38
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
11 Октомври
10:00 - 14:00 Aleferia 2014 autumn edition 15
11 Октомври
10:00 - 14:00
ALEFERIA - Board Game Weekend 2014  -  Autumn Edition
цена - 5.00лв
Минимален брой участници - 30
до момента записани 15
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
14:00 - 18:00 Aleferia 2014 autumn edition 0
11 Октомври
14:00 - 18:00
ALEFERIA - Board Game Weekend 2014  -  Autumn Edition
цена - 5.00лв
Минимален брой участници - 30
до момента записани 0
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
18:00 - 00:00 Aleferia 2014 autumn edition 0
11 Октомври
18:00 - 00:00
ALEFERIA - Board Game Weekend 2014  -  Autumn Edition
цена - 5.00лв
Минимален брой участници - 30
до момента записани 0
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
12 Октомври
10:00 - 14:00 Aleferia 2014 autumn edition 0
12 Октомври
10:00 - 14:00
ALEFERIA - Board Game Weekend 2014  -  Autumn Edition
цена - 5.00лв
Минимален брой участници - 30
до момента записани 0
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
14:00 - 16:00 Aleferia 2014 autumn edition 0
12 Октомври
14:00 - 16:00
ALEFERIA - Board Game Weekend 2014  -  Autumn Edition
цена - 5.00лв
Минимален брой участници - 30
до момента записани 0
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
13 Октомври
14 Октомври
15 Октомври
16 Октомври
17 Октомври
18 Октомври
19 Октомври
20 Октомври
21 Октомври
22 Октомври
23 Октомври
24 Октомври
25 Октомври
26 Октомври
27 Октомври
28 Октомври
29 Октомври
30 Октомври
31 Октомври
Copyright ©2014,
Fantasmagoria Ltd.
All rights reserved