Youtube - FantasmagoriumGAMES
Facebook - fantasmagoria
понеделник
вторник
сряда
четвъртък
петък
събота
неделя
1 Септември
2 Септември
3 Септември
4 Септември
5 Септември
6 Септември
7 Септември
8 Септември
9 Септември
10 Септември
11 Септември
12 Септември
13 Септември
14 Септември
15 Септември
16 Септември
17 Септември
18 Септември
19 Септември
20 Септември
21 Септември
19:00 - 00:00 ALEFERIA 2017 autumn edition 20
21 Септември
19:00 - 00:00
ALEFERIA - Board Game Weekend 2017 - Autumn Edition
цена - 5.00лв
Минимален брой участници - 30
до момента записани 20
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
22 Септември
10:00 - 14:00 ALEFERIA 2017 autumn edition 21
22 Септември
10:00 - 14:00
ALEFERIA - Board Game Weekend 2017 - Autumn Edition
цена - 5.00лв
Минимален брой участници - 30
до момента записани 21
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
14:00 - 18:00 ALEFERIA 2017 autumn edition 2
22 Септември
14:00 - 18:00
ALEFERIA - Board Game Weekend 2017 - Autumn Edition
цена - 5.00лв
Минимален брой участници - 30
до момента записани 2
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
18:00 - 00:30 ALEFERIA 2017 autumn edition 1
22 Септември
18:00 - 00:30
ALEFERIA - Board Game Weekend 2017 - Autumn Edition
цена - 5.00лв
Минимален брой участници - 30
до момента записани 1
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
23 Септември
10:00 - 14:00 ALEFERIA 2017 autumn edition 0
23 Септември
10:00 - 14:00
ALEFERIA - Board Game Weekend 2017 - Autumn Edition
цена - 5.00лв
Минимален брой участници - 30
до момента записани 0
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
14:00 - 18:00 ALEFERIA 2017 autumn edition 0
23 Септември
14:00 - 18:00
ALEFERIA - Board Game Weekend 2017 - Autumn Edition
цена - 5.00лв
Минимален брой участници - 30
до момента записани 0
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
18:00 - 00:15 ALEFERIA 2017 autumn edition 0
23 Септември
18:00 - 00:15
ALEFERIA - Board Game Weekend 2017 - Autumn Edition
цена - 5.00лв
Минимален брой участници - 30
до момента записани 0
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
24 Септември
10:00 - 16:00 ALEFERIA 2017 autumn edition 0
24 Септември
10:00 - 16:00
ALEFERIA - Board Game Weekend 2017 - Autumn Edition
цена - 5.00лв
Минимален брой участници - 30
до момента записани 0
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
25 Септември
26 Септември
27 Септември
28 Септември
29 Септември
30 Септември
Copyright ©2017,
Fantasmagoria Ltd.
All rights reserved