Youtube - FantasmagoriumGAMES
Facebook - fantasmagoria
понеделник
вторник
сряда
четвъртък
петък
събота
неделя
1 Април
2 Април
3 Април
4 Април
5 Април
10:00 - 13:00 Двудневен кръжок Реката 0
5 Април
10:00 - 13:00
Двудневен кръжок за изработка на макет-диорама Реката - ден 1-ви
цена - 42.00лв
Минимален брой участници - 2
до момента записани 0
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
6 Април
10:00 - 13:00 Продължение: 
"Реката"
0
6 Април
10:00 - 13:00
Двудневен кръжок за изработка на макет-диорама "Реката" - ден 2-ри
цена - 42.00лв
Минимален брой участници - 2
до момента записани 0
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
14:00 - 17:00 Еднодневен кръжок "Малкото езеро" 0
6 Април
14:00 - 17:00
Еднодневен кръжок за изработка на макет-диорама "Малкото езеро"
цена - 25.00лв
Минимален брой участници - 2
до момента записани 0
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
7 Април
8 Април
9 Април
10 Април
11 Април
12 Април
13 Април
10:00 - 19:00 КАРКАСОН ШАМПИОНАТ 2014 22
13 Април
10:00 - 19:00
КАРКАСОН - НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ 2014
цена - 5.00лв
Минимален брой участници - 12
до момента записани 22
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
14 Април
15 Април
16 Април
17 Април
18 Април
19 Април
20 Април
21 Април
22 Април
23 Април
24 Април
25 Април
26 Април
27 Април
14:00 - 19:00 AGOT LCG ANS:    A NEW SPRING:  0
27 Април
14:00 - 19:00
AGOT LCG ANSA NEW SPRING: 
цена - 5.00лв
Минимален брой участници - 6
до момента записани 0
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
28 Април
29 Април
30 Април
Copyright ©2014,
Fantasmagoria Ltd.
All rights reserved