Youtube - FantasmagoriumGAMES
Facebook - fantasmagoria
понеделник
вторник
сряда
четвъртък
петък
събота
неделя
1 Август
2 Август
3 Август
4 Август
5 Август
6 Август
7 Август
8 Август
9 Август
10 Август
11 Август
12 Август
13 Август
14 Август
15 Август
16 Август
17 Август
18 Август
19 Август
20 Август
21 Август
22 Август
23 Август
24 Август
25 Август
26 Август
27 Август
28 Август
29 Август
30 Август
11:00 - 20:00 AGOT LCG: Nationals 2014 11
30 Август
11:00 - 20:00
AGOT LCG: Nationals 2014: Sofia, Bulgaria
цена - 30.00лв
Минимален брой участници - 16
до момента записани 11
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
31 Август
Copyright ©2014,
Fantasmagoria Ltd.
All rights reserved