Youtube - FantasmagoriumGAMES
Facebook - fantasmagoria
понеделник
вторник
сряда
четвъртък
петък
събота
неделя
1 Септември
2 Септември
3 Септември
4 Септември
5 Септември
6 Септември
7 Септември
8 Септември
9 Септември
10 Септември
11 Септември
12 Септември
13 Септември
14 Септември
15 Септември
16 Септември
17 Септември
18 Септември
19 Септември
20 Септември
21 Септември
22 Септември
23 Септември
24 Септември
25 Септември
26 Септември
27 Септември
10:30 - 19:00 AGOT LCG: Nationals 2014 11
27 Септември
10:30 - 19:00
AGOT LCG: Nationals 2014: Sofia, Bulgaria
цена - 20.00лв
Минимален брой участници - 14
до момента записани 11
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
28 Септември
29 Септември
30 Септември
Copyright ©2014,
Fantasmagoria Ltd.
All rights reserved